Hei Pirkanmaan hankeihmiset!

Onko vastuullasi projekti liittyen syrjäytymisen ehkäisemiseen ja yksilöllisiin opintopolkuihin? Tervetuloa mukaan hankeverkoston tapaamisiin!

Tapaamisissa tavoitteena on verkostoitua, keskustella ja tiedottaa ajankohtaisista asioista eri hankkeiden osalta. Jokaisessa tapaamisessa esitellään vähintään yksi hanke ja keskustellaan etukäteen sovitusta teemasta. Lisäksi on mahdollisuus tiedottaa ja nostaa esille esimerkiksi yhteistyöideoita.

Seuraava tapaaminen järjestetään keskiviikkona 6.6. klo 13-15 Valo-Valmennuksen/Silta-Valmennuksen tiloissa Hatanpäällä (Hatanpään Valtatie 34 E (4. krs), Tampere). Tilaisuudessa esitellään PONNU-hanke ja Yhdessä -hanke. Tarkempaan ohjelmaan pääset tutustumaan tästäIlmoittaudu tapaamiseen 30.5. mennessähttps://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15846/lomake.html

 

Tervetuloa!

 

 

 spider web 1012353 1920

 

Tapaamisten muistiot

15.4.2015 Muistio
8.6.2015 Muistio
8.4.2016 Muistio
8.6.2016 Muistio
24.8.2016 Muistio
3.11.2016 Muistio
16.2.2017 Muistio
13.6.2017 Muistio
15.8.2017 Muistio 
2.2.2018 Muistio
6.6.2018 Muistio

 

 

Verkoston hankkeet ja yhteystiedot

Taulukkoa täydennetään.

 

 

6Aika - DuuniPolku

DuuniPolku on kahdeksan toimijan yhteishanke, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä yhdistämällä työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamisen uudella tavalla. Hankkeissa kartoitetaan työelämän muuttuvia osaamistarpeita sekä tunnistetaan valmistumassa olevien opiskelijoiden ja työnhakijoiden olemassa oleva osaaminen, potentiaali ja osaamisen kehittämisen tarpeet. Työnantajien ja osaajien paremman kohtaamisen ja työllistymisen edistämiseksi kehitetään asiakaslähtöisiä työllistymis- ja rekrytointipalveluita. Toiminnassa keskeistä on ennaltaehkäisevä ote.

DuuniPolku - Tampereen osahanke

Tampereen osahankkeessa ehkäistään nuorisotyöttömyyttä yhdistämällä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osaaminen. Hankkeessa tuetaan työllisyys- ja koulutuspalveluiden työnantajayhteistyötä sekä luodaan osaamisen kehittämistä, uravalmennusta sekä työllistymistä tukeva toimintamalli. Kehitettävällä toimintamallilla vahvistetaan myös jo työttömänä olevien työelämäosaamista ja siirtymistä työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tredusta valmistuvassa olevat opiskelijat sekä nuoret työnhakijat. Toimintamallien ja uusien palveluiden kehittämiseen osallistuvat valmistumassa olevat nuoret, ohjaus- ja opetushenkilöstö, työllisyyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat sekä työnantajat ja rekrytointipalvelut.

Hanke on alkanut loppuvuonna 2017 ja kestää lokakuuhun 2019.

Duunipolku -hankkeessa ovat mukana: Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki

 

 

 

DuuniPolku Tampereen yhteyshenkilö:

Anne Kumpula, projektipäällikkö (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p. 0401602398)

Kielikoto-hanke

Kielikoto-hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa koordinoijana on Kiipulan ammattiopisto ja yhteistyökumppaneina Silta-Valmennusyhdistys ry ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Hankkeessa ohjataan työpaja toimintaan nuoria ja aikuisia maahanmuuttajia, joiden tavoitteena on hankkia ammatillinen koulutus, mutta joiden kielitaito ei ole riittävä siirtymiseen ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on kehittää työpajalle valmennusmalli, jossa valmentautuja kerryttää omien tavoitteidensa mukaan kielitaitoaan ja ammatillista osaamistaan sekä vahvistaa toimintakykyään.

 

Anne Seppälä
0409052896
anne.k.seppala(at)kiipula.fi 

 

PONNU- Perustaitoja vahvistamalla tavoitteeseen


PONNU -hankkeen kohderyhmänä ovat pitkään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olleet työllisyyspalveluiden asiakkaat tai tutkintoa suorittavat opiskelijat, joilla on puutteelliset perustaidot. Hankkeen tavoitteena on osallistujan perustaitojen vahvistaminen siten, että osallistuminen opintoihin tai työelämään tulisi perus luku-, numero- ja digitaitojen osalta mahdolliseksi. Hankkeen kuluessa on myös tarkoitus luoda helposti erilaisiin oppimisympäristöihin levitettävä malli, jonka avulla näissä oppimisympäristöissä työskentelevien on mahdollista ohjata asiakkaitaan kohentamaan perustaitojaan. Hanke pyrkii luomaan asiakastyötä tekeville ammattilisille verkoston ja välineitä asiakkaan perustaitojen harjaannuttamisen tueksi. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja STEA. Hanke toimii Tampereella ja Helsingissä, ja sitä koordinoi Valo-Valmennusyhdistys. Osatoteuttajia ovat Silta-Valmennusyhdistys, Invalidisäätiö ja Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).

 

Elina Heine

050 3538930

elina.heine(at)valo-valmennus.fi

Puhti - ohjauksen tahto ja taito

Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan ratkaisua puutteellisimmat perustaidot omaavan aikuisväestön työelämässä ja koulutuksessa tarvitseman luku- ja numerotaitojen, tietotekniikan taitojen sekä opiskelun ja arjenhallintataitojen parantamiseksi. Uskomme, että opiskelijat voivat uusien, opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen, kouluttajien ohjauksellisin taidoin sekä henkilökohtaistamisen menetelmin innovatiivissa oppimisympäristössä saavuttaa tutkinnonosien tai koko tutkinnon suorittamiseen tarvittava ammatillinen osaaminen ja sitä kautta pääsyn työelämään.

 

Henna-Riikka Ahvenjärvi
044 7906 396
henna-riikka.ahvenjarvi(at)takk.fi

 

Digiosalliseksi

Digiosalliseksi-hanketta toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu, Kiipulan ammattiopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto ja Silta-Valmennusyhdistys vuosina 2016-18. ESR-rahoitteisessa hankkeessa kartoitetaan digitaalisen ohjauksen menetelmiä ja kehitetään uusia ohjausmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevien alle 30-vuotiaiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan. Hankkeessa edistetään myös Pirkanmaalla toimivien koulutuksenjärjestäjien ja muiden toimijoiden yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa.

 

Minna Seppälä
040 635 1582 minna.seppala(at)tamk.fi

 

VAAO-Navi -projekti

VAAO-Navi -projektissa (ESR 2015 - 2017) kartoitetaan ja mallinnetaan kaikki VAAO:n ohjauskäytännöt ja vaihtoehtoiset opintopolut. Tämän pohjalta kehitetään VAAO-Navi -ohjausmalli, joka mahdollistaa yksilöllisen, oikea-aikaisen ja yhteisöllisen ohjauksen sekä auttaa löytämään opiskelijalle sopivat opintopolut ja tarvittaessa vaihtamaan polkua. Tavoitteena on tehokkaampi tuki niille, joilla on opinnoissaan vaikeuksia sekä niille, jotka haluavat edetä nopeammin. Ohjausmallin luomiseksi mm. laaditaan ohjauksen pelisäännöt, kehitetään ohjauspalveluja, tehdään palvelukuvaukset, kuvataan, jaetaan ja täsmennetään ohjaushenkilöstön tehtävät, kuvataan prosessit sekä päivitetään ohjauksen suunnitelmat ja käsikirjat.

 

Juha Oulujärvi
044 7061228 juha.oulujarvi(at)vaao.fi

 

Varjoista arkeen

Varjoista arkeen on ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeessa etsitään uusia valmennuksen ja yritysyhteistyön tapoja, joilla luodaan mahdollisuuksia asiakkaille palata työelämään.
Toimintamuotoina hankkeessa on yksilö- ja ryhmämuotoinen valmennus, innovatiivinen yritysyhteistyö ja valo-valmennus. Valo-valmennuksessa suoritetaan tekemällä oppien ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia.
Hankkeen kohderyhmä on 18-29 -vuotiaat ja 55-vuotta täyttäneet. Hanketta toteutetaan Tampereella, Valkeakoskella ja Pälkäneella. Yritysyhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.

 

Senni Rönkkö
0451218182
senni(at)nauha.fi

 

AOSTE-hanke / Pirkanmaan Sininauha ry.

Työllisyyspoliittisen AOSTE-hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät työnhakijat, maahanmuuttajat ja eri työllistämistoimenpiteissä olevat asiakkaat. Hankkeessa parannetaan kohderyhmän työelämävalmiuksia valo-valmennuksen, sosiaalisen sponsoroinnin ja työkielikylpyjen avulla.

Valo-valmennuksessa on mahdollista suorittaa osatutkintoja valmentajien tuella. Sosiaalisen sponsoroinnin tavoite on löytää ja luoda työpaikkoja Pirkanmaalla. Työkielikylvyillä mahdollistetaan kielitaidon kehittyminen työtä tekemällä. Tavoitteellisia jatkopolkuja kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutusaika 1.1.2016 - 31.12.2018.

 

Mirka Lattunen
mirka(at)nauha.fi

 

KIITO-hanke

"KIITO - kiinni työhön ja osaamiseen" on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke ajalla 1.9.2016 – 31.8.2019. KIITO-hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK),  Silta-Valmennusyhdistys ry sekä Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy (TAMK).KIITO-hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda uusi työpainotteinen kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan.Hankkeessa rakennetaan työelämään sopivaa porrasmallia, jossa maahanmuuttajan osaamista arvioidaan ja ammatillista kehittymistä seurataan askel kerrallaan. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat ja työpajat.

 

 

 

TAHTI-hanke

TAHTI - Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen (ESR) 1.4.2018 - 31.3.2020. Koordinaattori Kouvolan AKK, muut toteuttajat TAKK, EKAMI, Luksia ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä  Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä ohjaamalla kohderyhmän aikuisia tutkinnon suorittajia työelämässä ja opiskelussa vaadittavien ja tarvittavien perustaitojen hankkimisessa ja vahvistamalla heidän opiskeluvalmiuksiaan ammatillisen ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin. Lisäksi pyritään edistämään ammatillisten opettajien ja kouluttajien digitaalista ohjausosaamista ja digitaitoja vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa kouluttajan työssä.  TAKKin osaprojektissa tuotetaan opiskelijoille perustaitojen kehittämistä ja kehittymistä tukeva, kokemuslähtöinen, osallistava ja yksilölliset tarpeet sekä joustavat opintopolut huomioiva valmennusmalli ja palvelutarjotin. Vastaavasti kouluttajille tuotetaan ohjaus- ja valmennusosaamista kehittävä palvelutarjotin. Tämän työn tukena on myös tiivis verkostoyhteistyö erityisesti Pirkanmaan alueella mutta myös valtakunnallisesti. 

 

 
Henna-Riikka Ahvenjärvi
044 7906 396
henna-riikka.ahvenjarvi(at)takk.fi

 

TUTTU-6Aika –hanke

TUTTU-6aika toteutetaan ESR-rahoitteisena yhteistyöhankkeena. Mukana hankkeessa ovat Tampereen ja Turun kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulu. Tampereen osahankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallistumista työllisyys- ja sosiaalipalveluiden ideointiin ja kehittämiseen. Myös sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään.

Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämisessä hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua.

Hankkeen toteutusaika 1.10.2015 - 30.4.2018.

 

 
Katja Kumpulainen
0408063612
katja.kumpulainen(at)tampere.fi

 

Yhdessä

Yhdessä-hankkeen toiminnalla varmistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden, oppilaitosten ja muiden toimijoiden sekä työnantajien riittävä tuki ammatillisen koulutuksen reformin muutoksissa. Kyseessä olevat nuoret saattavat olla ns. väliinputoajia, jotka taritsevat runsaasti tukea selviytyäkseen opinnoistaan.

Hankkeen tavoitteena on työpaikka-agenttimallin kehittäminen, jossa työpaikka-agentit tuntevat alueen työelämän ja opiskelijoiden tuen tarpeen. Toisena tavoitteena on sopivien työpaikkojen löytyminen tukea tarvitseville opiskelijoille. Tavoitteena on myös oppilaitosten ja muiden toimijoiden vertaisoppimisen kehittäminen erityisen tuen toteuttamiseen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Hankkeen myötä osaaminen lisääntyy erityistä tukea tarvitsevan työssäoppimisen ohjauksessa yhteistyössä oppilaitoksen ja työnantajien kanssa.

Hankkeessa on mukana ravintola- ja catering-, rakennus-, liiketalous- sekä sosiaali- ja terveysala.

Yhteistyötahot:

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Silta-Valmennusyhdistys ry

Kiipulasäätiö

 

 

Mervi Junno-Uski

Tiina Räntilä

sähköpostiosoitteet:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.